Referenties

Hogeschool Rotterdam

casebeschrijving

Het onderwijs op de Hogeschool Rotterdam is nauw verweven met de stedelijke en regionale ontwikkelingen in de regio Rotterdam. Zo zorgt de school voor een voortdurende wisselwerking en samenwerking met het bedrijfsleven, instellingen en de overheid. Het gaat hierbij voornamelijk om het delen van kennis, kunde en ervaring. 

Bij de Hogeschool Rotterdam gaat veiligheid tot deurniveau en daarom was er behoefte aan een nieuw sluitingssysteem. Een systeem dat veiligheid kan waarborgen, makkelijk in gebruik is en te allen tijde een duidelijk overzicht geeft van wie, waar en wanneer toegang heeft tot een bepaalde ruimte. 

Na het geven van een kwalitatief hoogwaardig advies is er gekozen voor een digitaal sluitsysteem. 

Een digitaal sluitsysteem zorgt er namelijk voor dat vervanging van cilinders bij verlies en/of diefstal van een sleutel uitgesloten is. De verloren of gestolen sleutel kan digitaal geblokkeerd worden en ook bij het vertrek van personeel kan de sleutel direct geblokkeerd worden zodat de veiligheid altijd gewaarborgd wordt. 

Verder geeft een digitaal sluitsysteem de mogelijkheid tot het dragen van één sleutel waarmee meerdere ruimtes en/of gebouwen betreden kunnen worden. Zo is de kans op het verliezen van sleutels kleiner, hoeft een werknemer slechts 1 sleutel bij zich te dragen.

 

Voor de Hogeschool Rotterdam heeft DWDK 7830 digitale componenten geïmplementeerd.

 

Overheid

Ziekenhuizen

Zorg

Cultuur

Onderwijs

Industrie & Waterschappen

Vastgoed

Recreatie & Toerisme

Wilt u meer weten?

We komen graag in gesprek om de wensen te bespreken

Neem contact op