Referenties

Curium LUMC

casebeschrijving

Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij bieden zorg aan gezinnen met kinderen die door psychische klachten disfunctioneren. Dit zijn kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en hierdoor problemen ondervinden, bijvoorbeeld thuis, met vrienden, op school of met hobby’s. Het lukt niet meer om mee te doen in het dagelijks leven. Deze kinderen komen bij Curium voor diagnostiek en behandeling van complexe psychiatrische problematiek.

 

Het verlopen van een technisch patent en de behoefte om blijvend grip te hebben en houden op de grote spreiding van gebruikers,
betekende de introductie van een digitaal sluitsysteem.

 

Bij Curium heeft DWDK 763 digitale componenten geïmplementeerd.

 

Overheid

Ziekenhuizen

Zorg

Cultuur

Onderwijs

Industrie & Waterschappen

Vastgoed

Recreatie & Toerisme

Wilt u meer weten?

We komen graag in gesprek om de wensen te bespreken

Neem contact op