Referenties

HHNK Heerhugowaard

casebeschrijving

Het werkgebied van Hoogheemraadschap betreft van de eilanden tot en met Amsterdam, alle waterzuiveringen en gemalen om hier een veilig, efficient en doelstreffend sluitsysteem voor te bedenken

is in het ontwerp en uitvoer DWDK de betrouwbare partner. 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt elke dag aan de bescherming van het land tegen water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt nauw samen met andere instanties die met water te maken hebben. Bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland, de gemeenten en het drinkwaterbedrijf. Daarnaast zitten zij vaak om de tafel met verenigingen van agrariërs, ondernemers, bewoners, sportvissers, schaatsers, natuurbeheerders, enzovoort. Het bedrijf probeert rekening te houden met ieders belang, maar het algemeen belang (de veiligheid) staat altijd voorop. 

Doordat er zoveel partijen en belangen zijn is het belangrijk een goed sluitsysteem te hebben om veiligheid te waarborgen, maar ook om deze veiligheid gemakkelijker en overzichtelijker te maken. 

Wij gaven dan ook het advies om voor een digitaal sluitsysteem te kiezen in verband met de vele bemande en onbemande gemalen, bruggen, sluizen en werven. 

Het digitale sluitsysteem zorgt ervoor dat men met één sleutel meerdere soorten sloten kan openen. Zo heeft een werknemer niet meer voor elk soort slot een aparte sleutel nodig en bij verlies of diefstal van een sleutel kan deze direct geblokkeerd worden. 

Van Amsterdam tot en met de Waddeneilanden zijn de bemande en onbemande gemalen, bruggen, sluizen en werven voorzien van een digitaal sluitsysteem.

 

Bij HHNK heeft DWDK 9700 digitale componenten geïmplementeerd.

"De persoonlijke benadering van DWDK is zeer prettig. Daarnaast is de nazorg uitstekend!"
Jan van der Lingen HHNK

Overheid

Ziekenhuizen

Zorg

Cultuur

Onderwijs

Industrie & Waterschappen

Vastgoed

Recreatie & Toerisme

Wilt u meer weten?

We komen graag in gesprek om de wensen te bespreken

Neem contact op