Referenties

Waterschap Aa en Maas

casebeschrijving

Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag aan schoon, veilig en voldoende water.
Zij onderhouden de dijken en zuiveren afvalwater en hebben aandacht voor het vasthouden en aanvoeren van water, wat steeds belangrijker wordt omdat ons klimaat verandert.

 

Door de grote hoeveelheid externen was het mechanische systeem niet meer betrouwbaar.

 

Bij Waterschap Aa en Maas heeft DWDK 315 digitale componenten geïmplementeerd.

 

 

Overheid

Ziekenhuizen

Zorg

Cultuur

Onderwijs

Industrie & Waterschappen

Vastgoed

Recreatie & Toerisme

Wilt u meer weten?

We komen graag in gesprek om de wensen te bespreken

Neem contact op